Kup okno dachowe Velux i odbierz MARKIZĘ ZA 1 ZŁ! Skorzystaj już teraz!

t2
Darmowa dostawa
Na okna lub od 2000zł
t2
Wygodne raty online
Gwarancja stałej raty
t2
Szeroka Gama Produktów
Ponad 20 000 produktów
t2
Pon-Pt 8:00 - 16:00
t2
Masz Pytania napisz do nas
zł / Polska
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka ochrony prywatności

sklepu internetowego www.renowa24.pl

(dalej także jako „Polityka Prywatności”)

 

§1.

Definicje i postanowienia ogólne

1.    Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

1)   „Administratorze” – rozumie się przez to: AB Bechcicki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137359, NIP: 8862035526, REGON: 890558017, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika,

2)   „Cookies” – rozumie się przez to: pliki/dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,

3)   „Cookies Administratora” – rozumie się przez to: Cookies zapisywane i przechowywane (zamieszczane) na urządzeniach Użytkownika przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa za pośrednictwem Serwisu,

4)   „Cookies Własne” – rozumie się przez to: Cookies zapisywane i przechowywane (zamieszczane) na urządzeniach Użytkownika przez Administratora, związane z realizacją ponadstandardowych usług elektronicznych, o których mowa w § 2 pkt V Polityki Prywatności,

5)   „Cookies Zewnętrzne” – rozumie się przez to: Cookies zapisywane i przechowywane (zamieszczane) na urządzeniach Użytkownika przez Dealerów bądź Partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, związane z wyświetlaniem spersonalizowanych reklam oraz przeprowadzania pomiarów w zakresie świadczonych przez nich usług elektronicznych i pozaelektronicznych,

6)    „Serwisie” bądź „Platformie” – rozumie się przez to: stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.renowa24.pl,

7)   „Urządzeniu” – rozumie się przez to: elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy,

8)   „Użytkowniku” – rozumie się przez to: podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną,

9)   „Okienku” – rozumie się przez to: wyskakujące po otwarciu Platformy powiadomienie z prośbą o wyrażenie zgody na stosowanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie Cookies (Cookies Administratora, Cookies Własnych oraz Cookies Zewnętrznych), w treści którego Użytkownik ma prawo wyrazić rzeczone zgody bądź je zamknąć, ograniczając funkcjonalność Serwisu do wersji niewymagającej stosowania jakichkolwiek plików Cookies,

10)    „Dealerze” bądź „Partnerze” Administratora – rozumie się przez to: osoby i podmioty gospodarcze współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonego Serwisu, wykorzystujące w ramach swojej działalności Cookies Zewnętrzne, zamieszczające na urządzeniach Użytkownika dane informatyczne, związane z prowadzonymi przez nich usługami.

2.    Na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa Administrator, w celu uzyskania prawa przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej, zobowiązany jest do:

1)   bezpośredniego poinformowania Użytkownika w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a)    celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b)   możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi,

2)   uzyskania, po zrealizowaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zgody od Użytkownika na stosowanie oraz przechowywanie Cookies,

3)   uniemożliwienie przeprowadzania jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych po stronie Użytkownika w zakresie uzyskiwanych oraz przechowywanych informacji, w tym na telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3.    Postanowienia Polityki Prywatności dotyczą i obowiązują wszystkich Użytkowników Platformy, niezależnie od miejsca korzystania z Serwisu, w tym w szczególności obywateli polskich oraz użytkowników z obszaru Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii.

4.    W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika jakichkolwiek niejasności, sprzeczności, bądź niedokładności przyjętych w Polityce Prywatności w zakresie postanowień, zasad i procedur jej stosowania, to wówczas prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem pod prowadzonym w tym celu adresem poczty elektronicznej sklep@renowa24.pl celem umożliwienia Administratorowi wprowadzenia ewentualnych, koniecznych zmian, bądź szczegółowego wyjaśnienia trybu, zasięgu i zakresu ich stosowania (gdyby wskazane postanowienia okazały się wystarczające celem umożliwienia zgodnej z prawem ich realizacji oraz kompleksowe w zakresie stabilizowania sytuacji prawnej i faktycznej Użytkownika).

5.    Polityka Prywatności obejmuje postanowienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jak i samą procedurę wyrażenia Twojej zgody na ich zbieranie za pośrednictwem Serwisu. Informujemy, że gromadzone przez Administratora dane osobowe (po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie) będą wykorzystywane m. in. do personalizacji reklam oraz używane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych. Wyrażenie przez Ciebie zgody w tym zakresie zawsze będzie miało charakter w pełni dobrowolny i odwoływalny w każdym czasie.

6.    Pamiętaj, że oświadczenie dotyczące wyrażenia przez Ciebie zgody, przedstawione w ramach mechanizmu uzyskiwania zgody (zawierające treść tej zgody, jej datę oraz godzinę wyrażenia przez Ciebie zgody) są przez nas zabezpieczane oraz przechowywane. Stanowią podstawę stosowania mechanizmu Cookies w myśl, sposób i na zasadach obowiązującej Polityki Prywatności.
 

§ 2.

Pliki Cookies. Personalizacja reklam. Uzyskiwanie zgody na ich stosowanie, gromadzenie, używanie, udostępnianie i wykorzystywanie oraz sposoby przechowywania zgromadzonych informacji

I.            Uwagi ogólne.

1.    Za Pliki Cookies uznawane są wszelkie dane i pliki informatyczne zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz różne strony w sieci internetowej. W plikach tych zamieszczane są dane wymieniane pomiędzy przeglądarką, a konkretną stroną internetową. Obejmują one w szczególności:

a)    podstawowe informacje na temat nazwy strony www, z której pochodzi,

b)   „długość życia” pliku Cookies – czyli jaki jest ustawiony czas jego istnienia na Twoim komputerze,

c)    losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną www.

2.    W treści poniżej szczegółowo przedstawiamy co dodatkowo obejmują gromadzone przez nas Cookies i jakim celom służą. Szczegółowo zapoznaj się z tym omówieniem przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na ich stosowanie, przechowywanie i wykorzystywanie.

3.    Korzystanie z Serwisu, po uzyskaniu Twojej zgody, powoduje zamieszczanie na Twoim urządzeniu, z którego odwiedzasz stronę internetową, plików Cookies. Podkreślamy, że jest nam jednak potrzebna do tego Twoja zgoda. Rozróżniamy dwie kategorie tych plików – jedne związane bezpośrednio z nami jako Administratorem, a więc związane z samym podejmowaniem działań z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną, jak i wykorzystywania ich we własnych celach (szczegółowy katalog w § 2 pkt V poniżej) oraz związane z Administratorem w sposób pośredni, tj. służące w zdecydowanej mierze jego Dealerom bądź Partnerom, w szczególności w zakresie personalizowania reklam oraz przeprowadzania pomiarów i monitorowania interakcji Użytkownika z witryną. Pierwsza grupa to tzw. Cookies Administratora oraz Cookies Własne oraz druga, czyli tzw. Cookies Zewnętrzne. Ich szczegółowe omówienie i przybliżenie następuje w treści poniżej.

4.    Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Serwisem w zakresie świadczenia usług informatycznych, usług konsultacyjnych oraz usług prawnych oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie wyświetlana komunikatów marketingowych Serwisu na innych stronach niż Serwis (np. Google Adwords).

 

II.         Zgoda Użytkownika na stosowanie, przechowywanie i wykorzystywanie Cookies Administratora oraz Cookies Własnych.

 

1.    Twoja zgoda na stosowanie, gromadzenie, używanie, udostępnianie i wykorzystywanie Cookies Administratora oraz Cookies Własnych, tj. w celach, o których mowa w § 2 pkt V poniżej, pozostaje niezbędna w celu umożliwienia nam ich realizacji. Jej niewyrażenie spowoduje, że korzystanie z Platformy będzie co prawda możliwe, jednak poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies, a tym samym także z pominięciem świadczenia przez Administratora ponadstandardowych usług elektronicznych, o których mowa w tym katalogu. Przed wyrażeniem zgody szczegółowo zapoznaj się z tym katalogiem.

2.    Wyrażenie zgody, o którym mowa w pkt 1 powyżej, jako akt dobrowolnego, świadomego, jednoznacznego i konkretnego złożenia oświadczenia woli w tym zakresie, następuje poprzez kliknięcie zgody w Okienku w zakresie zamieszczania Cookies (co następuje poprzez zatwierdzenie przyciskiem „Ok, rozumiem i akceptuję”). Czynność ta w sposób kompletny i całościowy stanowi potwierdzenie wyrażenia zgody przez Użytkownika (potwierdzającego) na określone w Polityce Prywatności działanie Administratora.

3.    Jako, że zgoda stanowi przejaw Twojej indywidualnej woli, to w ramach wyskakującego po otwarciu strony Okienka będziesz musiał sam podjąć decyzję w tym zakresie, po szczegółowym zapoznaniu się z naszą Polityką Prywatności.

 

III. Zgoda Użytkownika na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam i przeprowadzania pomiarów (Cookies Zewnętrznych).

 

1.    Zgodnie z obowiązującym prawem wymagana jest także Twoja zgoda na stosowanie, gromadzenie, używanie, udostępnianie i wykorzystywanie Cookies w celach personalizowania reklam i przeprowadzania pomiarów. Chodzi o tzw. Cookies Zewnętrzne w rozumieniu postanowień naszej Polityki Prywatności. Wiąże się to z faktem, że są one Twoimi danymi osobowymi w rozumieniu obowiązującego systemu prawa, a których przetwarzanie objęte jest szczególnymi uwarunkowaniami. Jej niewyrażenie nie spowoduje oczywiście, że nie będziesz mógł korzystać z Serwisu, bądź nie będą Ci wyświetlane jakiekolwiek reklamy (te mogą być wyświetlane na podstawie uprzednio omówionej zgody). Z Serwisu będziesz mógł oczywiście korzystać (z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt II ust. 1 powyżej), a ponadto spowodowuje to, że w Serwisie będziemy wyświetlać tzw. reklamy niespersonalizowane, tj. niewynikające z Twoich zainteresowań i innych kryteriów, o których mowa w pkt VI ust. 1-6 oraz w pkt 4 i 5 poniżej. Nie będą miały one po prostu charakteru wysoce zindywidualizowanego, a będą wynikały jedynie z tzw. informacji kontekstowych, tj. niebędących skutkiem śledzenia Twoich wcześniejszych zachowań. Przed wyrażeniem zgody szczegółowo zapoznaj się z katalogiem dostawców technologii reklamowej, wykorzystujących informacje o Użytkownikach celem personalizacji reklam i dokonywania pomiarów.

2.    Wyrażenie zgody, o którym mowa w pkt 1 powyżej, jako akt dobrowolnego, świadomego, jednoznacznego i konkretnego złożenia oświadczenia woli w tym zakresie, następuje poprzez kliknięcie zgody w Okienku w zakresie zamieszczania Cookies (co następuje poprzez zatwierdzenie przyciskiem „Ok, akceptuję”). Czynność ta w sposób kompletny i całościowy stanowi potwierdzenie wyrażenia zgody przez Użytkownika (potwierdzającego) na określone w Polityce Prywatności działanie Administratora.

3.    Jako, że zgoda stanowi przejaw Twojej indywidualnej woli, to w ramach wyskakującego po otwarciu strony Okienka będziesz musiał sam podjąć decyzję w tym zakresie, po szczegółowym zapoznaniu się z naszą Polityką Prywatności.

4.    Reklamy spersonalizowane (tj. oparte na zainteresowaniach Użytkownika) to zaawansowane narzędzie, które zwiększa dopasowanie reklam do Użytkownika. Twoje zainteresowania mogą być bowiem określane na podstawie odwiedzanych witryn lub używanych aplikacji, w tym samego Serwisu. Prowadzi to do wyświetlania Użytkownikowi zbliżonego kręgu reklam, spersonalizowanych pod kątem podejmowanych w Sieci Internet zachowań i ruchów.

5.    Reklamy niespersonalizowane to takie, które używają jedynie informacji kontekstowych, w tym ogólnej lokalizacji (na poziomie miasta) i treści wyświetlanych w Serwisie. Kierowanie reklam na tej podstawie nie może być więc oparte na profilu Użytkownika ani na wcześniejszym jego zachowaniu.

 

IV. Rodzaje stosowanych, wykorzystywanych, gromadzonych, przechowywanych i udostępnianych Cookies.

 

1.    Rodzaje wykorzystywanych/stosowanych Cookies przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają nazwę domeny z której pochodzą (a tym samym domenę Serwisu), czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

1)   Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

2)   Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Platformy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3.    Cookies trwałe zostają zapisane na okres nawet do 12 miesięcy.

4.    Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies – zastosowane przez Administratora Cookies Administratora oraz Cookies Własne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo tych plików, pochodzących od Dealerów bądź Partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w pkt VI ust. 1 i 2 Polityki Prywatności. Zalecane jest zapoznanie się z treścią Polityk prywatności oraz Regulaminów tych podmiotów.

 

V. Cele gromadzenia, udostępnienia i wykorzystywania Cookies Własnych.

 

1.    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1) konfiguracji serwisu w zakresie dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Platformy,

2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Platformy oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,

4) uwierzytelniania użytkownika na Platformie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła,

5) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Platformy, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

6) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

7) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Platformy,

8) rozpoznania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

9) poprawnej obsługi programu Dealerskiego, w szczególności w celu umożliwienia weryfikacji źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Platformy.

10) zapamiętania lokalizacji użytkownika, w szczególności w celu umożliwienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu oraz dostarczenia informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

11) przeprowadzania analiz i badań oraz audytu oglądalności, a także tworzenia anonimowych statystyk, służących identyfikacji zakresu podejmowanych przez Użytkowników na Platformie czynności, a w konsekwencji identyfikacji zjawiska zapotrzebowania użytkowego (tj. w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu); także w celu ulepszania struktury oraz zawartości Platformy,

12) świadczenia prezentowanych za pośrednictwem serwisu usług reklamowych (reklam, usług i produktów firm trzecich) dostosowanych do Użytkowników Platformy, z tym zastrzeżeniem, że bez wyrażenia dodatkowej zgody będą miały one charakter reklam i treści niespersonalizowanych,

13) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy.

 

VI. Cele gromadzenia, udostępnienia i wykorzystywania Cookies w celu personalizowania reklam i przeprowadzania pomiarów (Cookies Zewnętrznych). Katalog podmiotów wykorzystujących Cookies Zewnętrznych Użytkownika w celu personalizacji reklam i przeprowadzania pomiarów.

 

1.    Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

2.    W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis czy Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Cookies mogą być zamieszczane oraz wykorzystywane na Urządzeniach przez niżej wymienionych Dealerów oraz Partnerów Administratora:

a)    Google Inc. z siedzibą w USA (dalej także jako „Google”) oraz zależne od niej bezpośrednio bądź pośrednio inne podmioty gospodarcze (dalej także jako „Sieć Google”),

b)   Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],

c)    Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

d)   Google AdManager [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],

e)    Google AdMob [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],

f)    Facebook [administrator cookies: Meta Inc. z siedzibą w USA],

g)   Piksel Facebooka [administrator cookies: Meta Inc. z siedzibą w USA],

h)   Youtube [administrator cookies: Youtube Inc. z siedzibą w USA],

i)     Thulium [administrator cookies: Thulium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie],

j)     SalesManago [administrator cookies: Benhauer sp. z o.o. w siedzibą w Krakowie],

k)   HotJar [administrator cookies: Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie],

l)     TradeTracker [administrator cookies: TradeTracker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie].

3.    Cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o tym jak Google przetwarza Twoje dane znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

4.    Google wykorzystuje informacje udostępniane w Serwisie (Cookies Zewnętrzne) do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w Google oraz witrynach i aplikacjach naszych partnerów. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności Google (https://policies.google.com/privacy), by dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób sieć Google przetwarza dane w każdym z tych celów. Zajrzyj też na naszą stronę Reklamy Google (https://policies.google.com/technologies/ads), by dowiedzieć się więcej o reklamach Google oraz o tym, jak wykorzystuje Twoje dane na potrzeby reklam i jak długo Google przechowuje te dane.

5.    Z uwagi na fakt, że Serwis korzysta z usług Google, wskazujemy, że gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie Cookies Zewnętrznych pozostaje przez Google w szczególności wykorzystywane w następujące sposoby:

a)    ustawienia reklam pomagają kontrolować reklamy, które zobaczysz w usługach Google (takich jak wyszukiwarka Google czy YouTube) albo w witrynach innych niż Google i aplikacjach korzystających z usług reklamowych Google. Dzięki nim możesz się też dowiedzieć, jak wybierane są reklamy dla konkretnego użytkownika, zrezygnować z personalizacji reklam lub zablokować określonych reklamodawców,

b)   jeśli zalogujesz się na swoje konto Google, w zależności od jego ustawień, na stronie „Moja aktywność” możesz przeglądać i kontrolować dane, które powstają, gdy korzystasz z usług Google. Mogą to być na przykład informacje zbierane z odwiedzonych przez Ciebie witryn i używanych aplikacji. Możesz je przeglądać według daty lub tematu, a także usuwać swoją aktywność w całości lub części.

c)    wiele witryn i aplikacji korzysta z Google Analytics, dzięki czemu ich właściciele mogą poznać preferencje użytkowników. Aby zablokować Analytics w przeglądarce, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

d)   tryb incognito w Chrome umożliwia przeglądanie internetu bez zapisywania danych witryn oraz plików w historii przeglądarki lub konta (chyba że się zalogujesz). Pliki cookie są usuwane po zamknięciu wszystkich okien i kart incognito, a zakładki i ustawienia są przechowywane do momentu ich usunięcia,

e)    wiele przeglądarek, w tym Chrome, umożliwia blokowanie plików cookie innych firm. Możesz też usunąć istniejące pliki cookie z poziomu przeglądarki.

6.    W zakresie, o którym mowa w pkt 4 powyżej Cookies Zewnętrzne wykorzystują także inni Dealerzy oraz Partnerzy Administratora wymienieni w pkt 1 i 2 powyżej. Podmioty te zamieszczają Cookies Zewnętrzne zgodne z profilem oraz zakresie prowadzonej działalności. Zalecamy zapoznanie się z Politykami prywatności i Regulaminami poszczególnych Dealerów oraz Partnerów przez przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

 

VII. Zmiana ustawień oraz preferencji dotyczących Cookies. Cofnięcie zgody na ich gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie.

 

1.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może także wycofać udzielone wcześniej jakiekolwiek zgody, w tym na personalizację reklam.

2.    W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików Cookies lub usunąć stałe pliki Cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

3.    Zmiany ustawień, o których mowa w ust. powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, określone w treści Polityki Prywatności. 

§ 3.

Dane osobowe

1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest AB Bechcicki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 52-014, ul. Opolska 182, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej pod numerem KRS: 0000137359, NIP: 8862035526, REGON: 890558017, o kapitale zakładowym 2 000 000,00 zł.

2.    Za pośrednictwem witryny renowa24.pl zbieramy od Ciebie następujące dane: nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

3.    Powyższe dane zbieramy wyłącznie w celu obsługi zamówienia, które składasz w naszym sklepie rejestrując się w naszym serwisie, w związku z czym mogą być one przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty). Wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych, które nam udostępniasz dokonujemy na podstawie i w zakresie udzielonej nam przez Ciebie zgody.

4.    Jeżeli przy składaniu zamówienia wyraziłeś na to osobną zgodę, Twoje imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej mogą zostać wykorzystane przez Administratora do przedstawienia Ci oferty handlowej tego oraz innych sklepów internetowych należących do Administratora – to jest renowa24.pl, docieplajdom.pl, portalokienny.pl oraz majsterkowicz24.pl.

5.    Dane osobowe, które nam powierzasz nie będą przez nas przekazywane za granicę Rzeczpospolitej Polskiej.

6.    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będzie to niezbędne dla prawidłowości procesu realizacji zamówienia, a więc do jego przyjęcia przez nas, informowania Cię o jego statusie, wysyłki zamówienia, obsługi jego ewentualnego zwrotu i zakończenia wzajemnych rozliczeń. Jeśli przy składaniu zamówienia udzieliłeś zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych (newsletter), Twoje dane osobowe w tym zakresie będziemy przechowywać, tak długo jak długo ważna pozostanie Twoja zgodna w tym zakresie. Pamiętaj, że swoją zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych możesz cofnąć w każdym momencie, ale pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

7.    Informujemy Cię, że jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji oraz ofert handlowych drogą elektroniczną, będą one przez nas przygotowywane dla Ciebie na podstawie historii Twoich dotychczasowych zakupów i produktów oglądanych przez Ciebie w naszym serwisie (profilowanie). Dzięki temu nasza oferta, o której będziemy Cię informować, będzie dopasowana do Twoich potrzeb. Informujemy Cię o prawie do żądania od nas dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz porozmawiać z nami na któryś z wymienionych tematów lub chcesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, napisz do nas wiadomość mailową na adres: sklep@renowa24.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 655 065 656 lub 571 571 542.

8.    Informujemy Cię również, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.    Pamiętaj, że podanie nam Twoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w szczególności ze względu rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.

2.    O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonej zmianie na stronie, na której zamieszona została niniejsza Polityka Prywatności.

3.    Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji zmian Polityki Prywatności, tj. w dniu 09.06.2022 r.

Zaufane Opinie IdoSell
4.54 / 5.00 215 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-03-27
Bardzo miła obsługa i szybka realizacja zamówienia.
2023-03-25
Ok
pixel